skip to Main Content

Algemene Voorwaarden

 • Gratis medisch consult
 • Binnen 48 uur behandeling
 • Geen verwijzing arts nodig
 • Flexibele tijden ook ‘s avonds en in het weekend

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut van Physio Health. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

 1. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen. Fysiotherapie/oefentherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding.
 2. Indien de behandeling niet door de betreffende zorgverzekeraar wordt vergoed, ontvangt de patiënt een particuliere nota.
 3. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Indien dit niet gebeurt, wordt de behandeling in rekening gebracht.
 4. Particuliere nota’s dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.
 5. Indien aan de betalingsverplichting niet tijding is voldaan zal Physio Health een herinneringsprocedure starten.
 6. Indien de patiënt in gebreke blijft, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven. De verschuldigde kosten voor het incassobureau komen voor rekening van de patiënt.
 7. Het is door de zorgverzekeraar niet toegestaan om 2 fysiotherapiebehandelingen op 1 dag te declareren/ontvangen. Dit geldt ook wanneer u op dezelfde dag bij een andere fysiotherapiepraktijk wordt behandeld. U ontvangt dan een particuliere factuur voor de behandeling.

physio health schrijn

Back To Top