skip to Main Content

Mulligan Therapie

  • Gratis medisch consult
  • Binnen 48 uur behandeling
  • Geen verwijzing arts nodig
  • Flexibele tijden ook ‘s avonds en in het weekend

Wat is Manuele therapie volgens het Mulligan concept?

Sinds de jaren ’90 zijn de fysiotherapie en manuele therapie in Nederland door vele invloeden van buitenaf verrijkt met nieuwe kennis en inzichten op het gebied van onderzoeken en behandelen. Veel hiervan kwam uit Australie en Nieuw Zeeland waar door pioniers nieuwe concepten werden ontwikkeld voor het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat. Brian Mulligan lijkt een laatbloeier, omdat hij met zijn eigen concept eigenlijk pas vanaf de vroege jaren ’90 internationaal van zich doet spreken. Mulligan’s behandelmethode onderscheidt zich op 2 punten in belangrijke mate van veel andere behandelconcepten.

  • Zijn technieken kunnen, indien geïndiceerd, 100% pijnvrij worden toegepast.
  • De patiënt heeft tijdens het uitvoeren van de technieken een duidelijk actieve rol.

Het Mulligan Concept Physio Health Maastricht

Actieve rol van de patiënt

Mobilisaties (beweeglijk maken) van gewrichten worden in verschillende concepten op verschillende manieren gebruikt. Over het algemeen worden mobilisaties door de therapeut passief uitgevoerd met het doel verklevingen los te maken en daardoor de beweeglijkheid van het gewricht te verbeteren of te herstellen. Bij langer bestaande klachten(>3mnd) wordt er vanuit het theoretisch kader immers vanuit gegaan dat zich in het bindweefsel van bv kapsel en banden aanpassingen hebben voltrokken die om een dergelijke (krachtige) aanpak vragen.

Mulligan ontdekte door klinisch experimenteren dat gewrichtsklachten van perifere gewrichten in veel situaties effectiever en veel subtieler (pijnvrij) konden worden opgelost door uit te gaan van een fundamenteel andere hypothese. Hij vond dat bij scharniergewrichten (pols, knie elleboog etc.) spectaculaire vooruitgang kon worden geboekt door de translatie techniek voornamelijk loodrecht op de bewegingsrichting uit te voeren en deze te combineren met een actieve beweging van de patiënt. Na het tijdperk van het passief mobiliseren en het activeren van de patiënt d.m.v. training lijkt het combineren van die twee behandelopties een logische stap in de behandeling van klachten aan het bewegingsapparaat.

Mulligan concept: bij duizelingen, hoofd- en gewrichtsklachten

Doordat het concept zich bleef ontwikkelen bleken ook andersoortige gewrichten (kogelgewrichten etc.) aan een dergelijke wetmatigheid te voldoen. Door in zijn praktijk te experimenteren met de nieuwe principes werden oplossingen gevonden voor elk gewricht in het lichaam. Voor de wervelkolom werden analoog aan de perifere gewrichten ook specifieke mobilisaties ontwikkeld. De wervelgewrichten bleken d.m.v. een passieve mobilisatie in combinatie met een actieve beweging eveneens pijnvrij te kunnen bewegen.

Manuele Therapie Mulligan Concept

Wat kunt u verwachten van de Mulligan Methode?

Met het concept van Mulligan kan, indien hiervoor een juiste indicatie bestaat, zeer functioneel worden behandeld. Bijna alle mechanisch getinte klachten kunnen vanuit de “probleembeweging” direct worden aangepakt. Door het te behandelen gewricht passief in zijn juiste positie te zetten en daarna zonder pijn de beweging te herhalen kan onmiddellijk het effect van de techniek worden beoordeeld.

Spectaculaire resultaten bij langdurige klachten ( “Miracles” zoals Mulligan ze omschrijft) kunnen bij een juiste indicatie worden bereikt. Vooral de behandeling van hoofdpijnklachten en de tenniselleboog spreken tot de verbeelding. Het mooie van de techniek is dat er direct resultaat moet zijn en dus ook direct kan worden gekeken of deze behandelmethode wel of niet werkzaam is. Mocht u meer vragen hebben en denkt u dat deze manier van behandelen aansluit, neemt dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

KLACHTEN? NEEM CONTACT OP!


    Back To Top